Ataskaitos 2016 - Šeduvos globos namai

Ataskaitos 2016

Finansavimo sumos 2016 m. I ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2016 1 ketv

Finansinės būklės ataskaita 2016  m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. I ketvirtis

Finansavimo sumos II ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2016 2 ketv

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis

Finansavimo sumos III ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2016 3 ketv.

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2016 m.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

© 2008m. seduvosglobosnamai.lt , Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas