Apie mus - Šeduvos globos namai

Apie mus

 

Šeduvos globos namai įsteigti 1998m. sausio 1d. Globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina kompleksinė nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami Radviliškio rajone gyvenantys asmenys. Ilgalaikei socialinei globai skirtos 58 vietos, trumpalaikei – 2 vietos.

2013 metais atlikus Šeduvos globos namų modernizavimą, senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia gaus: aukštesnės kokybės, saugumą garantuojančias, savarankiškumą skatinančias ir poreikius atitinkančias socialinės globos paslaugas.

  

 

 

  Viešas skelbimas apie Polekėlės globos namų reorganizavimą

 

Radviliškio rajono Polekėlės globos namai (biudžetinė įstaiga, buveinė – Mokyklos g. 6, Polekėlės kaimas, Radviliškio rajonas, juridinio asmens kodas- 171455154, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) praneša, kad yra parengtos Radviliškio rajono Polekėlės globos namų reorganizavimo sąlygos. Radviliškio rajono Polekėlės globos namai reorganizuojami prijungimo būdu prie Radviliškio rajono Šeduvos globos namų, įsteigiant juose Šeduvos globos namų Polekėlės padalinį, ir baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2017 m. liepos 31 d. Po reorganizavimo Radviliškio rajono Šeduvos globos namai tęsia veiklą ir jiems pereina visos reorganizuotų Radviliškio rajono Polekėlės globos namų teisės ir pareigos.

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Radviliškio rajono Šeduvos globos namų buveinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

 

Radviliškio rajono Polekėlės globos namų direktorius
Radviliškio rajono Šeduvos globos namų direktorius

© 2008m. seduvosglobosnamai.lt , Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas