Darbo užmokestis 2012 - Šeduvos globos namai

Darbo užmokestis 2012

2012 metų priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais Lt)

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas 2012 m. I ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir Lt), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2012 m. II ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir Lt), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2012m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais Lt), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2012 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais Lt), neatskaičius mokesčių

Direktorius

1

2764,40

2769,39

2758,53

2775,56

Vyr. buhalteris

1

1952,00

1406,47

57,72

2209,4

Apskaitininkas-kasininkas

1

1397,16

1816,69

2158,59

1992,79

Buhalterė

0,75

-

-

-

241,46

Vyriausias socialinis darbuotojas

1

1464,00

1464,00

1401,34

1450,91

Socialinis darbuotojas

1,75

1264,43

1338,99

1436,55

1280,22

Socialinio darbuotojo padėjėjas

14,50

1303,19

1323,03

1277,92

1299,87

Vyresnysis sandėlininkas

1

852,50

922,48

959,63

983,07

Vyr. slaugytojas

1

1310,83

1308,59

1317,60

1298,53

Slaugytojos

2

1197,92

1158,52

1184,75

1183,94

Masažistas

1

980,72

1133,18

1134,60

1157,93

Dietistas

0,5

567,41

616,30

567,30

567,30

Vyr. virėjas

2

881,64

900,85

878,46

929,62

Virėjas

2

831,26

861,59

853,21

859,19

Buities sektoriaus vadovas

0,75

*

*

*

*

Energetikas

0,5

475,80

475,80

465,87

475,80

Kiemsargis –sandėlininkas

1

*

*

*

*

Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas

0,75

*

*

*

*

Vairuotojas

1

*

*

*

*

Valytojas

0,5

354,94

402,60

377,05

410,09

Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas

0,5

 

 

477,83

640,50

 

* nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų patalpinta internetinėje svetainėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr.312 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.480 „ Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 15 punktas

© 2008m. seduvosglobosnamai.lt , Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas